OCHRONA ŚRODOWISKA


BADANIA I NADZORY


SEMINARIUM REGIONALNE


PORTAL BUDOWLANY


GAZETA BUDOWLANA


MAGAZYN BUDOWLANY


Historia

Rozpoczęcie działalności nastąpiło w listopadzie 1997r. Początkowo firma skupiała się tylko na działalności związanej z ochroną środowiska. Domeną było opracowywanie i wdrażanie technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. W kolejnych latach rozszerzono ofertę o prace projektowe dotyczące projektowania miejskich i gminnych oczyszczalni ścieków oraz o rozruchy technologiczne nowopowstałych i modernizowanych oczyszczalni ścieków. Na przełomie wieków postawiono na rozwój osobnego działu związanego z wydawnictwem. Zaowocowało to wydaniem jesienią 2000 roku pierwszego numeru gazety Millennium Gazeta Budowlana. Pod patronatem gazety, jesienią 2001 roku zorganizowana została we Wrocławiu pierwsza konferencja z cyklu Seminarium Regionalne - Targi dla architektów, projektantów i inwestorów instytucjonalnych. Formuła cyklicznych, comiesięcznych spotkań seminaryjnych producentów materiałów budowlanych z projektantami sprawdziła się na tyle, że w 2002 roku podjęto identyczne działania w Poznaniu, Krakowie i Katowicach. W roku 2003 było już 12 ośrodków w Polsce, a w 2004 r. objęto spotkaniami seminaryjnymi obszar całego kraju. Rok 2005, to przełom w działaniach seminaryjnych ze względu na wyodrębnienie się seminariów dedykowanych typowo dla projektantów instalacji sanitarnych i techniki cieplnej. W kolejnym roku wydzielono seminaria dla architektów i architektów wnętrz, a następnie dla projektantów instalacji elektrycznych niskich napięć. Rok 2007, to również okres powstania portalu budowlanego www.magazynbudowlany.pl oraz jego odpowiednika w formie drukowanej Magazyn Budowlany jako rocznika sprawozdawczego z poruszanych w ramach spotkań seminaryjnych tematów dotyczących nowych materiałów i technologii. W tym samym roku ofertę rozszerzono o nadzory i badania architektoniczno-archeologiczne wymagane ze strony Konserwatora Zabytków w ramach budowy, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów oraz sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych. W roku 2008 pod potrzeby rozbudowanej działalności powstał i rozpoczął równolegle działanie drugi podmiot gospodarczy w formie spółki jawnej.


Misja firmy

W obu przypadkach zadaniem firmy jest świadczenia usług na bardzo wysokim poziomie, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Dobro Klient jest sensem i celem naszego myślenia i działania.


Wartości firmy

Główna wartością są pracownicy, których zadaniem jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Jesteśmy konsekwentni w działaniu i stawiamy na stały rozwój. Naszą siłą jest wydajności i kreatywności pracowników każdego szczebla.Dbamy o wspólne dobro, dbamy o środowisko, w którym żyjemy i otoczenie,
w którym pracujemy