OCHRONA ŚRODOWISKA


BADANIA I NADZORY


SEMINARIUM REGIONALNE


PORTAL BUDOWLANY


GAZETA BUDOWLANA


MAGAZYN BUDOWLANY
Ochrona Środowiska

Oferta skierowana do miast i gmin oraz zakładów produkcyjnych, które planują budowę nowych oczyszczalni lub modernizację i rozbudowę już istniejących.

 • w dziedzinie ochrony środowiska specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową. Główny obszar naszej działalności jest opracowanie technologii oczyszczania ścieków w oparciu o badania fizyko-chemiczne, a następnie projektowanie nowych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
 • oferujemy usługi projektowe, prace studialne (koncepcje, studia wykonalności) w tym projekty techniczne (projekty budowlane i wykonawcze oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, komunalnych i przemysłowych
 • projektujemy systemy kanalizacyjne dla ścieków sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych i przemysłowych
 • przeprowadzamy rozruchy technologiczne oraz szkolenia dotyczących obsługi i użytkowania oczyszczalni ścieków
 • wykonujemy specjalistyczne opracowania w rodzaju raportów środowiskowych, operatów wodnoprawnych, itp.
 • w swoich rozwiązaniach stosujemy optymalnie dobrane technologie, każdorazowo indywidualnie analizując bieżące uwarunkowania
 • nasze prace wykonujemy stosując najnowocześniejsze oprogramowanie komputerowe CAD w tym 3D

Badania i nadzory

Oferta skierowana do inwestorów instytucjonalnych, których inwestycje wymagają nadzoru architektoniczno-archeologicznego nad prowadzoną inwestycją z racji wymagań stawianych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Zakres prac obejmuje:

 • prowadzenia poprzedzających inwestycję kompleksowych badań archeologicznych oraz archeologiczno-architektonicznych, spełniających wymagania stawiane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
 • prowadzenia nadzorów archeologicznych oraz konserwatorskich
 • opracowania programów badawczych
 • opracowania źródeł i materiałów archeologicznych (ekspertyzy, datowania)
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie prac ziemnych

Seminarium Regionalne - Targi

Oferta skierowana do producentów materiałów budowlanych lub głównych importerów/ dystrybutorów materiałów na terenie Polski, którzy widzą głęboki sens w docierania do projektantów i promowaniu własnych rozwiązań.

Podział tematyczny seminariów:

 • Architektura i Budownictwo - seminaria skierowane do architektów i konstruktorów
 • Architektura Wewnętrzna - seminaria skierowane do architektów i architektów wnętrz
 • Instalacje sanitarne i Technika grzewcza - seminaria skierowane do projektantów instalacja sanitarnej i techniki grzewczej
 • Instalacje elektryczne i automatyka budynków - seminaria skierowane do projektantów instalacji elektrycznych niskich napięć

Portal budowlany

Oferta skierowana do producentów materiałów budowlanych lub głównych importerów/ dystrybutorów materiałów na terenie Polski, którzy w szybki i tani sposób chcą dotrzeć do projektantów, inwestorów, wykonawców i dystrybutorów materiałów budowlanych.

Istnieje możliwości zamieszczenia karty katalogowej w jednym z 9 dużych działów portalu. Karta zawiera informacje ogólne o produkcie oraz zakładki dla projektantów, wykonawców, inwestorów i dystrybutorów. Portal został stworzony w taki sposób, aby podstawowa znajomość programu Word umożliwiała samodzielną obsługę kart.


Gazeta budowlana

Oferta skierowana do inwestorów indywidualnych oraz średniej i małej firmy wykonawczej, których interesują nowe technologie i materiały stosowane w budownictwie, termomodernizacja, nowopowstające osiedla mieszkaniowe, oferty inwestycyjne miast i gmin, fakty i wydarzenia oraz przepisy i normy obowiązujące w procesie budowlanym.


Magazyn budowlany

Oferta skierowana do projektantów. Przewodnik dla projektanta po polskim rynku materiałów budowlanych, programach komputerowych i przepisach prawnych potrzebnych w codziennej pracy. Magazyn Budowlany jest odpowiedzią na zapytania ze strony projektantów o zbiorcze przedstawienie wszystkich zagadnień poruszanych w ramach Seminariów Regionalnych w Polsce.
Zapraszamy do współpracy!