Logo Millenium

Redakcja: 51-629 Wrocław, ul. A. Wiwulskiego 12
tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120
biuro@biotop.pl  www.biotop.pl www.magazynbudowlany.pl


Administratorem danych osobowych jest firma Biotop Biuro Inżynierii Środowiska Spółka Jawna. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 12, NIP: 898-219-84-84, Numer KRS: 0000404129). Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 48 664 787 066 mail:, rodo@emgb.pl, www.biotop.pl.
Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO1 tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w celu przedstawienia informacji o organizowanych webinariach oraz innych wydarzeniach drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 2 oraz ustawą Prawo Telekomunikacyjne3. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione współorganizatorom wydarzenia w celu realizowania kontaktu marketingowego przez te podmioty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane:

 • do czasu cofnięcia zgody.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • żądania przeniesienia danych, w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli chce Pan/Pani wziąć udział w webinarium. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody podmiotom współpracującym.”

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 4. * rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości.