O wydawnictwie

O wydawnictwie:

Celem wydawnictwa jest zaprezentowanie projektantom w sposób czytelny cech, korzyści i zalet rozwiązań proponowanych przez producentów materiałów stosowanych w budownictwie i przemyśle.

Bezpośrednia i kierunkowa dystrybucja katalogu wśród uczestników Seminarium Regionalnego-Targów umożliwi dotarcie do projektantów na obszarze całej Polski.

Logiczny i przejrzysty układ wydawnictwa poprzez szereg artykułów informacyjno-problematycznych ma zachęcić projektantów do zapoznania się
z ofertą producentów i nawiązania ściślejszej współpracy.

Podziałbranżowy:
Architektura i Budownictwo, Architektura Wewnętrzna, Instalacje sanitarne i Technika Grzewcza, Instalacje elektryczne i Automatyka budynku, Instalacje elektryczne i Automatyka przemysłowa, Budownictwo drogowe i Infrastruktura drogowa.

Standard wydawniczy:

Tytuł:

Magazyn Budowlany

Grupa docelowa:

Architekci, projektanci, biura projektowe i inwestorzy instytucjonalni

Obszar działania:

Wydanie ogólnopolskie

Częstotliwość druku:

Rocznik

Format:

A4

Objętość:

250 stron rozkładowych A3 oraz 18 stron reklamowych formatu A4

Podział branżowy:

6 głównych działów i kilkadziesiąt rozdziałów

Nakład:

25 000

Dystrybucja

Egzemplarz bezpłatny dystrybuowany wśród uczestników Seminarium Regionalnego i dla zainteresowanych biur
za zaliczeniem pocztowym

 

Grupa docelowa

Podstawową grupą, do której adresowany jest katalog są projektanci i biura projektowe działające w branży budowlanej i w przemyśle. Zgodnie z podziałem branżowym katalogu są to:

Dodatkowo katalog adresujemy do inżynierów budownictwa i elektryków, którzy reprezentują firmy wykonawcze lub inwestorów instytucjonalnych takich jak: spółdzielnie mieszkaniowe, developerów, piony techniczne instytucji i firm prowadzących własne inwestycje oraz piony techniczne zajmujące się utrzymaniem ruchy w zakładach produkcyjnych.

Działy i rodziały

 

Dział skierowany jest do architektów i konstruktorów. W ramach Architektury i Budownictwa omawiane są tematy związane z kubaturą obiektów, konstrukcją budowli i elementami architektury zewnętrznej budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.

Przewidywane rozdziały w układzie alfabetycznym, to min.:

 • dachy i stropodachy
 • zadaszenia
 • odwodnienia
 • elewacje
 • elementy nośne
 • systemy zamocowań
 • chemia budowlana
 • izolacje i hydroizolacje
 • oświetlenie architektoniczne
 • podjazdy i elementy małej architektury
 • hale i konstrukcje stalowe
 • szkło architektoniczne
 • ściany i stropy
 • stolarka otworowa
 • okna połaciowe
 • bariery i balustrady
 • windy i schodu ruchome
 • systemy zamocowań
 • bramy garażowe i przemysłowe
 • prefabrykaty
 • budownictwo modułowe
 • płyty warstwowe

 

Dział skierowany jest do architektów i architektów wnętrz. W ramach Architektury Wewnętrznej omawiane są tematy związane z architekturą wewnętrzną i wyposażeniem budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.

Przewidywane rozdziały w układzie alfabetycznym, to min.:

 • podłogi i posadzki
 • ściany i sufity
 • farby i tynki dekoracyjne
 • oświetlenie wewnętrzne
 • osprzęt elektroinstalacyjny
 • stolarka otworowa
 • zabudowa wnętrz
 • ceramika ścienna i podłogowa
 • armatura sanitarna
 • wyposażenie toalet publicznych
 • wyposażenia łazienek i kuchni
 • meble biurowe i elementy miejsca pracy
 • meble hotelowe i konferencyjne
 • chemia budowlana
 • elementy dekoracyjne

 

Dział skierowany jest do projektantów instalacja sanitarnej i techniki grzewczej. W ramach Instalacji sanitarnych i Techniki grzewczej omawiane są tematy związane z zakresem uprawnień projektantów instalacji sanitarnych.

Przewidywane rozdziały w układzie alfabetycznym, to min.:

 • klimatyzacja i wentylacja
 • kotły i kotłownie
 • instalacje c.o i c.w.u
 • instalacje gazowe
 • kanalizacja zewnętrzna
 • oczyszczanie ścieków
 • kanalizacja wewnętrzna
 • grzejniki
 • odwodnienia liniowe
 • uzdatnianie wody
 • promienniki
 • ogrzewanie podłogowe
 • zawory i regulatory
 • systemy zamocowań
 • przejścia ppoż
 • zasuwy i hydranty
 • instalacje ppoż
 • systemy detekcji

 

Dział skierowany jest do projektantów instalacji elektrycznych niskich napięć. W ramach Instalacji elektrycznych i Automatyki budynków omawiany są tematy związane z zakresem uprawnień upoważniających do projektowania instalacji elektrycznych do 1 kV.

Przewidywane rozdziały w układzie alfabetycznym, to min.:

 • oświetlenie
 • osprzęt elektroinstalacyjny
 • okablowanie strukturalne
 • zabezpieczenie instalacji elektrycznej
 • rozdzielnie niskich napięć
 • zasilanie awaryjne
 • ochrona odgromowa
 • zarządzanie i sterowanie budynkiem
 • monitoring
 • alarmy
 • trasy kablowe
 • przewody i kable

 

Dział skierowany jest do projektantów, biur projektowych, biur techniczno-inżynieryjnych, integratorów systemów automatyki, automatyków, pionów technicznych i SUR-ów (służb utrzymania ruchu) firm produkcyjnych.

Przewidywane rozdziały w układzie alfabetycznym, to min.:

 • kable zasilające i przewody sterownicze
 • rozdzielnice i szafy sterujące
 • osprzęt elektroinstalacyjny
 • oświetlenie przemysłowe
 • przełączniki
 • łączniki i przyciski sterownicze,
 • ochrona przepięciowa i przeciwporażeniowa
 • regulacji oraz optymalizacji procesów technologicznych
 • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • panele i pulpity operatorskie
 • komputery przemysłowe i transmisja danych
 • sterowniki
 • falowniki
 • napędy i serwonapędy
 • kamery i systemy wizyjne
 • czujniki, mierniki i regulatory
 • kompensacja mocy biernej
 • systemy hydrauliczne siłowej
 • pneumatyka przemysłowa
 • programy CAD do projektowania i oprogramowanie użytkowe

 

Dział skierowany jest do projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi w danych regionach.

Przewidywane rozdziały w układzie alfabetycznym, to min.:

 • nawierzchnie
 • podbudowy
 • mosty i wiadukty
 • parkingi i systemy parkingowe
 • oznakowanie dróg
 • oświetlenie dróg
 • kanalizacja i odwodnienie
 • geowłókniny i geosyntetyki
 • bariery bezpieczeństwa
 • prefabrykaty
Możliwości prezentacji

Dystrybucja katalogu

Dystrybucja na terenie całego kraju

Magazyn Budowlany dostępny będzie na terenie całego kraju i dystrybuowany wśród wszystkich uczestników Seminarium Regionalnego-Targów dla architektów, projektantów, biur projektowych i inwestorów instytucjonalnych.

Z poziomu naszej recepcji każdy rejestrujący się uczestnik otrzyma bezpłatny egzemplarz katalogu. Jest to, ponad 100 planowanych spotkań seminaryjnych w ciągu roku, w których uczestniczy blisko 15 000 projektantów i inżynierów budownictwa.

Dodatkowo prowadzona będzie wysyłka za zaliczeniem pocztowym do wszystkich zainteresowanych projektantów aż do wyczerpania nakładu.

Katalog promowany będzie w Internecie oraz w 250 tysiącach zaproszeń wysyłanych do projektantów w ciągu roku na terenie całego kraju w ramach organizowanych seminariów.

 

Efektywne dotarcie

Warunki techniczne

Dostępne formaty reklamy:

           

 

Preferowane typy plików:

Ilustrator – EPS – maks. wersja 10 z czcionkami zmienionymi na krzywe, wszystkie bitmapy powinny być embedowane (osadzone) w pliku.

Grafika restrowa: format EPS, TIFF, JPEG (maksymalna utrata jakości do 20%) – grayscale i CMYK, 300-600 DPI.

Pliki z innymi rozszerzeniami (*.cdr, *.doc, *.psd, *.pdf) będą traktowane jako reklamy do przygotowania przez biuro reklamy Magazynu Budowlanego i muszą byćn dostraczone z dodatkowym wyprzedzeniem. Po zatwierdzeniy reklamy oraz kosztów przygotowania, plik staje się własnością zleceniodawcy i może być emitowany w dowolnym wydawnictwie.

Skład:

Model kolorów: wymagane kolory procesowe CMYK. W przypadku dostarczenia pracy w RGB lub użycia kolorów PANTONE, zostanie przeprowadzona separacja według tabli przestrzeni barwnych CMYK.

Kolory ulegną zmianie. Pod obszarami czarnej apli należy koniecznie podłożyć 40% Cyanu.
Rozmiary plików w formacie A4, maksymalnie do 40MB.

Spady:

Do reklam należy dodać po 5mm spadu z każdej strony. Wszystkie elementy graficzne i textowe muszą być odsunięte od linii cięcia o min. 8mm

Teksty:

Teksty w kontrze lub na apli, o stopniu pisma poniżej 10pkt., należy składać krojem jednoelementowym, nie mniejszym niż 8pkt. Składowe czarnych tekstów muszą wynosić C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%. W przeciwnym razie tekst będzie niespasowany.

Czarne teksty na tle tint, ilustaracji półtonowych, apli, muszą być zawsze nadrukowane (overprint).

Linie:

Grubość linii do orginałów kreskowych:
– jednokolorowych na białym tle – nie mniej niż 0,25mm
– w kontrze – nie mniej niż 0,5mm
– czterokolorowych – nie mniej niż 0,8mm

Cennik

Cennik reklam i prezentacji w edycji 2012

OKŁADKI – PAKIETY

CENA NETTO*

Okładka zewnętrzna IV  + 2 x 2A4 API

49 650 PLN

Okładka wewnętrzna II  + 1 x 2A4 API

39 450 PLN

Okładka wewnętrzna III + 1 x 2A4 API

29 450 PLN

 

REKLAMY PEŁNOFORMATOWE A4

CENA NETTO*

1/1 strona otwierająca numer + 1 x 2A4 API

37 230 PLN

1/1 prawa strona otwierająca dział + 1 x 2A4 API

27 480 PLN

2/1 rozkładówka reklamowa + 1 x 2A4 API

32 220 PLN

 

ARTYKUŁ INFORMACYJNO – PROBLEMOWY

CENA NETTO*

Pakiet 3 x rozkładówka 2xA4

30 345 PLN

Pakiet 2 x rozkładówka 2xA4

21 420 PLN

2xA4 rozkładówka

11 900 PLN

1xA4

7 960 PLN

Przygotowanie artykułu

390 PLN

Przygotowanie reklamy

ustalenia indywidualne

*   do cen doliczany jest 23% VAT
** cennik ważny do 30.11.2011r.

API – artykuł informacyjno-problemowy; 2A4 – rozkładówka A3