Seminaria Regionalne – Targi dla architektów, projektantów,
biur projektowych i inwestorów instytucjonalnych

 

 

Podział tematyczny

 

Architektura i Budownictwo

Seminaria skierowane do architektów i konstruktorów. W ramach Architektury i Budownictwa omawiane są tematy związane z kubaturą obiektów, konstrukcją budowli i elementami architektury zewnętrznej budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych tzn.: dachy i stropodachy, zadaszenia, odwodnienia, elewacje, elementy nośne, systemy zamocowań, chemia budowlana, izolacje i hydroizolacje, oświetlenie architektoniczne, podjazdy i elementy małej architektury, hale i konstrukcje stalowe.

 

Architektura Wnętrz

Seminaria skierowane do architektów i architektów wnętrz. W ramach Architektury Wewnętrznej omawiane są tematy związane z architekturą wewnętrzną i wyposażeniem budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych tzn.: podłogi, ściany, sufity farby i tynki dekoracyjne, oświetlenie i osprzęt elektroinstalacyjny, stolarka otworowa, ścianki i elementy zabudowy wnętrz, ceramika ścienna i podłogowa, biała armatura i armatura sanitarna, wyposażenie toalet publicznych, wyposażenia łazienek i kuchni, meble biurowe i elementy miejsca pracy.

 

Instalacje sanitarne i Technika grzewcza

Seminaria skierowane do projektantów instalacja sanitarnej i techniki grzewczej. W ramach Instalacji sanitarnych i Techniki grzewczej omawiane są tematy związane z zakresem uprawnień projektantów instalacji sanitarnych, czyli: klimatyzacja i wentylacja, ogrzewanie, woda, gaz, kanalizacja i oczyszczanie ścieków.

 

Instalacje elektryczne i Automatyka budynków

Seminaria skierowane do projektantów instalacji elektrycznych niskich napięć. W ramach Instalacji elektrycznych i Automatyki budynków omawiany są tematy związane z zakresem uprawnień upoważniających do projektowania instalacji elektrycznych do 1 kv tj: oświetlenie, okablowanie (w tym strukturalne), zabezpieczenie instalacji elektrycznej, rozdzielnie niskich napięć, zasilanie awaryjne, ochrona odgromowa, zarządzanie i sterowanie budynkiem, monitoring, alarmy itp.

 

Wodociągi i Kanalizacja

Seminaria skierowane do branży wodociągowo-kanalizacyjnej: projektantów, inwestorów i wykonawców. W ramach seminarium będą poruszane następujące zagadnienia: systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody, technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, oczyszczalnie ścieków, urządzenia pomiarowe stacji uzdatniania wody i oczyszczalni, technika pomiarów regulacji i analiz, agregaty hydrauliczne, pompy, armatura, regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych, rury, kształtki i studnie do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, technologie i wyposażenie basenów kąpielowych oraz oprogramowanie do projektowania i oprogramowanie użytkowe.

 

Budownictwo drogowe i Infrastruktura drogowa

Seminaria skierowane do projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi w danych regionach. W ramach Budownictwa drogowego i Infrastruktury drogowej omawiane są tematy związane z drogami, mostami, parkingami, elementami infrastruktury drogowej i inżynierią ruchu.

 

 

Dane z 2020r.:

  • Ilość zrealizowanych seminariów/webinariów: 81
  • Ilość uczestniczących gości: 8450 osób
  • Średnia ilość osób na seminarium/webinarium: 104
  • Ilość tematów poruszanych przez producentów: 192 (172 firmy)

 

Podział tematyczny seminariów/webinariów w 2020 roku w liczbach:

 

  • Architektura i Budownictwo/Architektura Wnętrz: 27
  • Instalacje sanitarne i Technika grzewcza: 18
  • Instalacje elektryczne i Automatyka budynków: 19
  • Budownictwo drogowe oraz Infrastruktura drogowa: 13
  • Instalacje Wodno – Kanalizacyjne: 4