OCHRONA ŚRODOWISKA


BADANIA I NADZORY


SEMINARIUM REGIONALNE


PORTAL BUDOWLANY


GAZETA BUDOWLANA


MAGAZYN BUDOWLANY


Seminarium Regionalne - Targi dla architektów, projektantów, biuro projektowych i inwestorów instytucjonalnych.


Już blisko dekadę organizowane są pod patronatem naszej gazety comiesięczne spotkania seminaryjne z przedstawicielami środowiska projektowego reprezentujących biura projektowe, własne podmioty gospodarcze lub inwestorów instytucjonalnych.

Naszą misją jest rozpowszechnianie wiedzy o nowych materiałach, rozwiązaniach i technologiach stosowanych w budownictwie. Przedstawiciele producentów i importerów materiałów budowlanych mają możliwość zapoznania projektantów z materiałami, które są godne polecenia inwestorowi w postaci prezentacji multimedialnych lub indywidualnych konsultacji.

Od wielu lat oprócz producentów materiałów budowlanych współpracujemy również z przedstawicielami administracji państwowej. Są to służby, które uczestniczą na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej lub są obecna w trakcie odbiorów obiektów użyteczności publicznej czy też obiektów przemysłowych. Współpracujemy z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków, Państwową Strażą Pożarną, Wydziałami Architektury Urzędów Miejskich i Starostw wydającymi pozwolenie na budowę, Sanepidem, czy Wydziałami Ochrony Środowiska.


Wykłady dotyczą min.:

  • zmian w Prawie Budowlany
  • warunki, jakim musza odpowiadać budynki w zakresie ochrony ppoż.
  • procedury obowiązujące przy składaniu dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę
  • projekty technologiczne obiektów kontrolowanych ze strony Sanepid-u
  • wymagania Służb Ochrony Zabytków przy nowych inwestycjach i obiektach już istniejących

Dzięki temu istnieje możliwość dotarcia do najbardziej czynnej zawodowo grupy projektowej, która wyraża zainteresowanie uczestniczeniem w wykładach i konsultacjach merytorycznych z przedstawicielami producentów i administracji państwowej.

Dyskusje panelowe cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem ze strony projektantów.

Grupa docelowa: architekci, projektanci, biura projektowe, inwestorzy instytucjonalni reprezentujący spółdzielni mieszkaniowe, developerów, piony techniczno-budowlane firm prowadzących własne inwestycje.

Zasięg: cała Polska. 16 regionów. Seminaria odbywają się w miastach wojewódzkich. Zaproszenia kierowane są do projektantów w ramach danego regionie.

Ilość seminariów: 3-5 w tygodniu. Ponad 100 w ciągu roku kalendarzowego.


Podział tematyczny seminariów:

Architektura i Budownictwo

Seminaria skierowane do architektów i konstruktorów. W ramach Architektury i Budownictwa omawiane są tematy związane z kubaturą obiektów, konstrukcją budowli i elementami architektury zewnętrznej budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych tzn.: dachy i stropodachy, zadaszenia, odwodnienia, elewacje, elementy nośne, systemy zamocowań, chemia budowlana, izolacje i hydroizolacje, oświetlenie architektoniczne, podjazdy i elementy małej architektury, hale i konstrukcje stalowe.


Architektura Wnętrz

Seminaria skierowane do architektów i architektów wnętrz. W ramach Architektury Wewnętrznej omawiane są tematy związane z architekturą wewnętrzną i wyposażeniem budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych tzn.: podłogi, ściany, sufity farby i tynki dekoracyjne, oświetlenie i osprzęt elektroinstalacyjny, stolarka otworowa, ścianki i elementy zabudowy wnętrz, ceramika ścienna i podłogowa, biała armatura i armatura sanitarna, wyposażenie toalet publicznych, wyposażenia łazienek i kuchni, meble biurowe i elementy miejsca pracy.


Instalacje sanitarne i Technika grzewcza

Seminaria skierowane do projektantów instalacja sanitarnej i techniki grzewczej. W ramach Instalacji sanitarnych i Techniki grzewczej omawiane są tematy związane z zakresem uprawnień projektantów instalacji sanitarnych, czyli: klimatyzacja i wentylacja, ogrzewanie, woda, gaz, kanalizacja i oczyszczanie ścieków.


Instalacje elektryczne i Automatyka budynków

Seminaria skierowane do projektantów instalacji elektrycznych niskich napięć. W ramach Instalacji elektrycznych i Automatyki budynków omawiany są tematy związane z zakresem uprawnień upoważniających do projektowania instalacji elektrycznych do 1 kv tj: oświetlenie, okablowanie (w tym strukturalne), zabezpieczenie instalacji elektrycznej, rozdzielnie niskich napięć, zasilanie awaryjne, ochrona odgromowa, zarządzanie i sterowanie budynkiem, monitoring, alarmy itp.


Inżynieria Procesów Przemysłowych

Seminaria skierowane do projektantów, biur projektowych, biur techniczno-inżynieryjnych, integratorów systemów automatyki, automatyków, pionów technicznych i SUR-ów (służb utrzymania ruchu) firm produkcyjnych. W ramach Instalacji elektrycznych i Automatyki przemysłowej będą poruszane następujące zagadnienia: kable zasilające i przewody sterownicze, rozdzielnice i szafy sterujące, osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie przemysłowe, przełączniki, łączniki i przyciski sterownicze, ochrona przepięciowa i przeciwporażeniowa, sterowania, regulacji oraz optymalizacji procesów technologicznych, aparatura kontrolno-pomiarowa, monitory, panele i pulpity operatorskie, komputery przemysłowe i transmisja danych, sterowniki, falowniki, napędy i serwonapędy, kamery i systemy wizyjne, czujniki, mierniki i regulatory, kompensacja mocy biernej, systemy hydrauliczne siłowej, pneumatyka przemysłowa, programy Cad do projektowania i oprogramowanie użytkowe.


Wodociągi i Kanalizacja

Seminaria skierowane do branży wodociągowo-kanalizacyjnej: projektantów, inwestorów i wykonawców. W ramach seminarium będą poruszane następujące zagadnienia: systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody, technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, oczyszczalnie ścieków, urządzenia pomiarowe stacji uzdatniania wody i oczyszczalni, technika pomiarów regulacji i analiz, agregaty hydrauliczne, pompy, armatura, regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych, rury, kształtki i studnie do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, technologie i wyposażenie basenów kąpielowych oraz oprogramowanie do projektowania i oprogramowanie użytkowe.


Budownictwo drogowe i Infrastruktura drogowa

Seminaria skierowane do projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi w danych regionach. W ramach Budownictwa drogowego i Infrastruktury drogowej omawiane są tematy związane z drogami, mostami, parkingami, elementami infrastruktury drogowej i inżynierą ruchu.


Miejsce seminarium: stałe punkty. Sale konferencyjne o powierzchni ponad 250 m kw. hoteli IV, V gwiazdkowych.

Czas trwania: seminarium jednodniowe trwające maksymalnie od 9.00 do 16.00


Możliwości prezentacji:

  • Stoisko informacyjno- konsultacyjne funkcjonujące przez cały czas trwania seminarium. Z poziomu stoiska prowadzone są konsultacje oraz dystrybucja materiałów. Stoisko składa się ze standardowego wyposażenia hotelu. Jest to stolik o wymiarach średni 50x 120 cm oraz dwa krzesełka. Stolik można wyeksponować poprzez rozstawienie standu reklamowego lub ścianki. Nietypowe ekspozycje uzgadnia się z organizatorem.
  • Wykłady. Do dyspozycji są 3 czasy prezentacji: 20, 30 i 45". Wykłady łączone są w bloki tematyczne trwające nie dłużej niż 90". Po każdym z bloków organizator przewiduje przerwę. Maksymalna ilość bloków na jednym seminarium wynosi 3 po 90" każdy.

Wyposażenia sali: ekran, rzutnik multimedialny, nagłośnienie, clip chart, rzutnik folii, laptop z niezbędnym oprogramowaniem. Organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia prezentacji w pełni multimedialnej. Sale posiadają nagłośnienie wyposażone w mikrofony bezprzewodowe. Zapewniamy obsługę i pomoc techniczną.

Referencje: Ponad 500 zadowolonych producentów materiałów budowlanych. Ponad 1000 tematów realizowanych rokrocznie i kilkadziesiąt tysięcy projektantów biorących udział w seminariach.


Lokalizacja miejsc:Wyślij zapytanie:

Zgłoś się, wypełniając formularz...