Misja Firmy

Naszą misją jest rozpowszechnianie wiedzy o nowych materiałach, rozwiązaniach i technologiach stosowanych w budownictwie. 

Przedstawiciele producentów i importerów materiałów budowlanych mają możliwość zapoznania projektantów z materiałami, które są godne polecenia inwestorowi. Zadaniem firmy jest świadczenie usług na bardzo wysokim poziomie, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Dobro Klienta jest celem naszego myślenia i działania. Wszystkie nasze działania są  nastawione na podnoszenie efektywności dotarcia do grup docelowych 

Od wielu lat oprócz producentów materiałów budowlanych współpracujemy również z przedstawicielami administracji państwowej. Są to służby, które uczestniczą na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej lub są obecna w trakcie odbiorów obiektów użyteczności publicznej czy też obiektów przemysłowych.

Współpracujemy m.in. z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków, Państwową Strażą Pożarną, Wydziałami Architektury Urzędów Miejskich i Starostw wydającymi pozwolenie na budowę, Sanepidem, czy Wydziałami Ochrony Środowiska.

Wykłady dotyczą m.in.:

  • zmian w Prawie Budowlanym
  • warunków, jakim muszą odpowiadać budynki w zakresie ochrony ppoż.
  • procedur obowiązujących przy składaniu dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę
  • projektów technologicznych obiektów kontrolowanych ze strony Sanepid-u
  • wymagań Służb Ochrony Zabytków przy nowych inwestycjach i obiektach już istniejących.Dyskusje panelowe cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem ze strony projektantów.

Dyskusje panelowe cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem ze strony projektantów.

SZY0453-400x516

Historia

1997

Początkowo firma skupiała się tylko na działalności związanej z ochroną środowiska. Domeną było opracowywanie i wdrażanie technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. W kolejnych latach rozszerzono ofertę o prace projektowe dotyczące projektowania miejskich i gminnych oczyszczalni ścieków oraz o rozruchy technologiczne nowopowstałych i modernizowanych oczyszczalni ścieków.

2000

Na przełomie wieków postawiono na rozwój osobnego działu związanego z wydawnictwem. Zaowocowało to wydaniem pierwszego numery gazety Millennium Gazeta Budowlana.

2001 - 2004

Pod patronatem Millennium Gazeta Budowlana zorganizowana została we Wrocławiu pierwsze konferencja z cyklu Seminaria Regionalne – Targi dla architektów, projektantów i inwestorów instytucjonalnych. Formuła cyklicznych, comiesięcznych spotkań seminaryjnych producentów materiałów budowlanych z projektantami sprawdziła się na tyle, że w 2002 roku podjęto identyczne działania w Poznaniu, Krakowie i Katowicach. W rok 2003 było to już 12 ośrodków w Polsce, a w 2004 roku objęto spotkaniami seminaryjnymi obszar całego kraju.

2005

Rok 2005 to przełom w działaniach seminaryjnych ze względu na wyodrębnienie się seminariów dedykowanych typowo dla projektantów instalacji sanitarnych i techniki cieplnej. W kolejnym roku wydzielono seminaria dla architektów i architektów wnętrz, a następnie dla projektantów instalacji elektrycznych niskich napięć.

2007

Rok 2007 to również okres powstania portalu budowlanego www.magazynbudowlany.pl oraz jego odpowiednika w formie drukowanej Magazyn Budowlany jako rocznika sprawozdawczego z poruszanych w ramach spotkań seminaryjnych tematów dotyczących nowych materiałów i technologii. W tym samym roku ofertę rozszerzono o nadzory i badania architektoniczno-archeologiczne wymagane ze strony Konserwatora Zabytków w ramach budowy, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów oraz sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych.

2009

W roku 2009 wprowadzone zostały seminaria dla ostatniej grupy projektantów uczestniczących w procesie inwestycyjnym jaką są projektanci dróg i mostów pod nazwą: budownictwo drogowe i infrastruktura drogowa. Dzięki temu istnieje możliwość dotarcia do najbardziej czynnej zawodowo grupy projektowej, która wyraża zainteresowanie uczestniczeniem w wykładach i konsultacjach merytorycznych z przedstawicielami producentów i administracji państwowej.

2013

Wprowadzenie nowej formuły dotarcia do architektów w postaci ogólnopolskiej konferencji architektonicznej ArchiVIP. Konferencja zrzesza wiodących architektów z całej Polski, gdzie w jednym miejscu i jednym czasie podczas 3 dni wykładów, konsultacji oraz integracji istnieje możliwość nawiązana kontaktów z grupą osób realizujących znaczące inwestycje na terenie całej Polski. 

2017

Rozszerzenie formuły konferencji VIPowskich o projektantów instalacji sanitarnych (InstalVIP) oraz projektantów instalacji elektrycznych nn. (ElektroVIP).

2020

Uruchomienie nowoczesnej platformy oraz studia webinaryjnego mgbtv.pl, gdzie w ramach merytorycznych prezentacji produktowych istnieje możliwość zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu materiałów i technologii budowlanej. 

2022

Rok 2022 to pierwsza edycja ogólnopolskiej konferencji drogowej RoadVIP, opartej o założenia dotychczas organizowanych konferencji VIPowskich.