Webinaria

W ramach platformy www.mgbtv.pl prowadzone są tematyczne webinaria techniczne, których założenia odpowiadają Seminariom Regionalnym. Zaproponowana formuła pozwalają słuchaczom dowiedzieć się o nowych produktach na rynku budowlanym w kontekście problematyki związanej z projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów budowlanych, a producentom nawiązywać kontakty z biurami projektowymi w danym regionie.

Słuchacze:

  • Architekci
  • Projektanci
  • Biura Projektowe
  • Wykonawcy
  • Inwestorzy Instytucjonalni
  • Deweloperzy
  • Piony Techniczno-budowlane Firm Prowadzących Własne Inwestycje

Prelegenci:

  • Producenci materiałów i systemów budowlanych
  • Wyłączni dystrybutorzy / importerzy materiałów i systemów na terenie Polski, którzy widzą głęboki sens w docieraniu do projektantów i promowaniu własnych rozwiązań.
  • Eksperci reprezentujący organy państwowe i uczelnie wyższe poruszający tematy związane z prawem budowlanym.

Zaproszenia:

Kierowane są do grup projektowych, firm wykonawczych i inwestorów instytucjonalnych w zależności od tematu przewodniego webinarium. Webinaria organizowane są regionalnie, gdzie zapraszani są słuchacze z danego województwa.